ترکیب بدنی و کنترل وزن

به اجزاء تشکیل دهنده بدن انسان ترکیب بدنی گفته میشود.

روشهای تفکیک این اعضاء را مدل های بیان ترکیب بدنی مینامند.

پذیرفته شده ترین مدل بیان ترکیب بدنی مدل دو جزیی میباشد که بدن را به دو جزء بافت چربی و بافت بدون چربی تقسیم میکند.

فایل به صورت پاورپوینت و شامل 174 اسلاید است

دانلود فایل