تخفيف ويژه عيد قربان تا عيد غدير

كليه ثبت نام ها در اين مدت تا پايان سال قابل استفاده مى باشد .

لیست قیمتها :

نام کلاس                                      قیمت اصلی                              قیمت عید تا عید

آنالیزترکیب بدن                              40.000 تومان                              20.000 تومان

حرکات اصلاحی 10 جلسه               60.000تومان                                42.000 تومان

آب درمانی 10 جلسه                     650.000تومان                              455.000 تومان

ورزش در آب گروهی                      550.000 تومان                            385.000 تومان

یوگا 10 جلسه                             180.000 تومان                           126.000 تومان

پیلاتس 10 جلسه                      180.000 تومان                            126.000 تومان

ایروبیک 10 جلسه                       180.000 تومان                            126.000 تومان

فت برن 10 جلسه                       220.000 تومان                            154.000 تومان

TRX  جلسه  10                         250.000 تومان                           173.000 تومان

فیتنس 10 جلسه                        350.000 تومان                          245.000 تومان

ایروفیت 10 جلسه                        350.000 تومان                          245.000 تومان

ماساژ دیپ تیشو+بادکش              120.000 تومان                           84.000 تومان

لاغری موضعی 10 جلسه              1.500.000 تومان                       1.050.000 تومان

 

تلفن تماس :
03136650771
03136626033