سمینار تخصصی ورزش بیماران کلیوی دیالیزی

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی پردیس، دکترمحمدعلی طبیبی، مسئول آموزش و پژوهش هیئت بیماران خاص و پیونداعضاءاستان اصفهان، از برگزاری سمینار تخصصی با عنوان «ورزش در بیماران کلیوی دیالیزی» خبر داد و اظهار کرد: این کارگاه با حضور پروفسور عباسعلی گائینی از اساتید به نام حوزه سلامتی و علوم ورزشی برپا می شود.
وی به نقش مهم ورزش در درمان و کنترل بیماریها اشاره کرد و افزود: جامعه ما هنوز به اهمیت ورزش در پیشگیری و حتی درمان بیماری ها پی نبرده و باید در فرهنگسازی در این زمینه توجه ویژه شود. امروز زمان آن رسیده تا از شعار زدگی دوری و به ورزش به چشم یکی از نیازهای اولیه انسانی و زندگی بشری بنگریم.
طبیبی در ادامه اهمیت ورزش در بیماران خاص را دوچندان دانست و گفت: بی شک بیماران بیشتر از دیگران می بایست به ورزش توجه داشته باشند و به ورزش به عنوان رویکردی اساسی در درمان بیماریهای خاص نگاه شود و در جهت توسعه فرهنگ ورزش در بین این گروه از جامعه مجدانه تلاش نمود.
مسئول آموزش و پژوهش هیئت بیماران خاص استان اصفهان پیرامون اهمیت ورزش در بیماران کلیوی و دیالیزی اظهار کرد: بیماران دیالیزی در دنیا از زمان شروع دیالیز نزدیک به ١٥ سال عمر می کنند و زمان نسبتا طولانی برای پیوند کلیه و رهایی از این معضل دارند اما متاسفانه این زمان برای بیماران دیالیزی در کشور ما کمتر از ٥ سال است و این موضوع در شرایطی است که از لحاظ تجهیزات دیالیز، تفاوت چندانی وجود ندارد.
وی ادامه داد: از موارد موثر در افزایش طول عمر این بیماران در کشورهای توسعه یافته می توان به انجام فعالیت ورزشی منظم در طول روز و همچنین حین دیالیز اشاره کرد. مطالعات نشان داده اند که ورزش منظم بیش از ١٥ درصد به بهبود کیفیت دیالیز کمک می کند و از عوارض این روش درمانی بر بدن بیماران بصورت کاملا موثر می کاهد.
محمدعلی طبیبی اذعان داشت: خورسندیم که می توانیم امروز اعلام کنیم که به همت مرکز پزشکی تخصصی خیریه حضرت ابالفضل(ع) انجام فعالیت ورزشی در حین دیالیز برای اولین بار در کشور بصورت منظم و برنامه ریزی شده برای این بیماران آغاز شده و امید است که این امر در دیگر پایگاه های دیالیز نیز با الگوبرداری از این مرکز شاهد این خدمت شایان به هموطنان و همشهریان نیازمندمان باشیم.