تشخیص ناهنجاریها و حرکات اصلاحی

تشخیص ناهنجاری ها ی اسکلتی عضلانی حرکت وفعاليت نقش اساسي در زندگي افراد دارد . در اثر عدم تحرک وکاهش فعاليتهاي بدني، انواع بيماريها و ناراحتي هاي جسماني و رواني در افراد به وجود خواهد آمد که از بين بردن آنها متضمن صرف هزينه هاي زياد بر اقتصاد کشورهاست. گسترش شهر نشيني وصنعتي شدن جوامع […]

ترکیب بدنی و کنترل وزن

ترکیب بدنی و کنترل وزن به اجزاء تشکیل دهنده بدن انسان ترکیب بدنی گفته میشود. روشهای تفکیک این اعضاء را مدل های بیان ترکیب بدنی مینامند. پذیرفته شده ترین مدل بیان ترکیب بدنی مدل دو جزیی میباشد که بدن را به دو جزء بافت چربی و بافت بدون چربی تقسیم میکند. فایل به صورت پاورپوینت […]

آناتومی کاربردی

آناتومی کاربردی سمیه بهارلو دکترای فیزیولوژی ورزش فایل به صورت PDF و شامل ۳۱۵ صفحه میباشد. دانلود فایل